1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aktualizator Internetowy

Aby aktualizować program, należy:

  • posiadać aktywny pakiet serwisowy
  • komputer musi być podłączony do Internetu
  • podłączony klucz HASP USB i wprowadzone kody do programu

Aktualizator internetowy umożliwia automatyczną aktualizację programu CAD Decor PRO, CAD Kuchnie i CAD Decor.

Aktualizacje dokonują się cyklicznie dwa razy na tydzień, od momentu pierwszego uruchomienia programu. Wyjątkiem jest brak połączenia z Internetem, wtedy aktualizator uruchamia się przy kolejnym cyklu.

Uwaga! Aktualizator internetowy aktualizuje automatycznie tylko bazy producenckie dostępne w pełnej dystrybucji w najnowszych wersjach programów (bazy płytek marki Paradyż, Kwadro oraz My Way). Inne bazy na dzień dzisiejszy należy pobrać z naszej strony.

Użytkownicy starszych wersji programów, CAD Decor 1.9 oraz CAD Kuchnie 5.6 mogą uruchomić instalator najnowszych wersji programów za pomocą aktualizatora internetowego, zainstalować je z płyty lub dokonać aktualizacji ręcznej.

  • Nowe wersje programów działają niezależnie od poprzednich, dlatego zaleca się instalację w odrębnym, nowym katalogu (nie zalecamy nadpisywać poprzedniej wersji nową).
  • W nowych wersjach programów automatycznie dopisuje się ścieżka katalogu z projektami ze starszej wersji.
  • Bazy producenckie mogą być importowane z poprzedniej wersji programu podczas instalacji. Opcja ta jest standardowo włączona jeżeli jest to instalator nowych wersji programów, pobierany przez aktualizator internetowy. Przy instalacji z płyty ta funkcja jest standardowo wyłączona (można ją włączać i wyłączać haczykiem).

W celu wykonania ręcznej aktualizacji programu należy wejść do miejsca instalacji programu, uruchomić plik iUpdate.exe i postępować według wskazówek. W tym momencie program musi być wyłączony. Aby dostać się do miejsca instalacji programu:

  • w Windowsie XP - należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać pozycję Właściwości i opcję Znajdź element docelowyw 
  • w Windowsie Vista/7 - należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku

Uwaga!!! Aktualizator działa tylko z zainstalowanymi programami: CAD Decor PRO, CAD Kuchnie, CAD Decor i przy aktualnym pakiecie serwisowym.